Projekt zagospodarowania terenu Mosir-u, w Puszczykowie

DATA REALIZACJI: 01.2015

ARCHITEKCI:

Jerzy Milewski, Marta Hartwich, Marta Kuczko

OPIS PROJEKTU:

Koncepcja zagospodarowania terenu i układ funkcji terenów zielonych przeznaczonych pod funkcje kubaturowe dla usług sportu i rekreacji MOSIR-u, w Puszczykowie.  >>> Zrealizowany 1 etap, II w trakcie realizacji