Świadectwa i audyty energetyczne

Opracowujemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz audyty. W poniższych zakresach:

- projektowana charakterystyka energetyczna ( niezbędna, aby uzyskać pozwolenie na budowę) z analizą wykorzystania (OZE) odnawialnych źródeł energii

- świadectwo energetyczne (certyfikat) obowiązujące przy zgłoszeniu budynku do odbioru


Dzięki naszym doświadczeniom jesteśmy coraz bliżej integracji natury z architekturą a energooszczędność staje się bardziej realna. Budynki energooszczędne - to nasze ostatnie realizacje.