Zarządzanie projektem

Nasze biuro projektowe zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji poprzez składanie wniosków i reprezentowanie inwestora w urzędach, projektowanie, nadzory, koordynację, w zakresach:

PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
-analizy programowo-przestrzenne
-planowanie przestrzenne               
-projekty drogowe                         
-projekty branżowe                               
-sieci uzbrojenia terenu                             
-projekty małej architektury i zieleni

PROJEKTY ARCHITEKTURY BUDYNKÓW:
-projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach                                  
-budynki użyteczności publicznej i prywatne

PROJEKTY ARCHITEKTURY WNĘTRZ:
-analizy programowe funkcji
-projekty całościowe wnętrz 
-projekty szczegółowe elementów 

PROJEKTY ELEMENTÓW NIETYPOWEGO WYPOSAŻENIA
NADZORY I KOORDYNACJA PRAC
DOBÓR I KOMPLETACJA WYPOSAŻENIA 

Wytyczne

-wytyczne i potrzeby inwestora w formie scenariusza i założeń

Analiza

-wytycznych i potrzeb inwestora
-analizy przedprojektowe
-zastanej przestrzeni urbanistyki lub architektury
-układu funkcji i powiązań funkcjonalno-przestrzennych
-studia i analizy branżowe

Założenia

-tworzenie założeń programowych dla przestrzeni urbanistycznych, architektury i wnętrz
-dla formy i zakresu projektu
-studium programowo-przestrzenne
-wstępne koncepcje zagospodarowania terenu

Koncepcja

-program zamierzenia inwestycyjnego
-koncepcja zagospodarowania terenu
-projekty koncepcyjne poszczególnych obiektów
-projekty wstępne- wizja, szkice, koncepcje bazowe

Projekt-produkt

-powstaje po akceptacji koncepcji
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-projekt małej architektury i otoczenia
-projekty wnętrz
-projekty szczegółowe elementów

Nadzór nad realizacją

-kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem w trakcie pobytów na budowie
-udział w naradach technicznych
-uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych
-udzielanie porad w toku realizacji inwestycji